Öne Çıkanlar Bir Şahinli Bir Kimlik operasyonu İçin

Cezaevlerinde yaşananlar devletin bilgisi ve denetiminde

Diyar TUHAD-DER tarafından bölgede bulunan cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine ilişkin hazırlanan rapora göre hak ihlalleri tavan yaptı.

Cezaevlerinde yaşananlar devletin bilgisi ve denetiminde
Tutsaklarla yüz yüze görüşen avukat Metin Gün, tutsaklar üzerindeki baskı ve yıldırma politikalarının bizzat devletin bilgisi ve denetimi dahilinde yapıldığına dikkat çekerek, sorumluların acilen tespit edilerek, haklarında yasal işlem başlatılmasını gerektiğini vurguladı.
 
Bölgedeki çatışmalarla birlikte cezaevlerinde hak ihlalleri de tavan yaptı. Cezaevlerindeki hak ihlallerini tespit etmek amacıyla Diyarbakır Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Derneği (Diyar TUHAD-DER), Kürdistan'da bulunan 8 cezaevinde tutsaklarla yüz yüze görüşerek rapor hazırladı. Raporda cezaevindeki tutsakların yaşadığı hak ihlalleri sıralandı. Tutsaklarla birebir görüşme gerçekleştiren Avukat Metin Gün, tutsaklar üzerindeki baskı ve yıldırma politikalarının bizzat devletin bilgisi ve denetimi dahilinde yapıldığını söyledi. İnfaz savcısının bu durumdan haberdar olmasına rağmen müdahale etmediğini belirten Gün, yapılan hak ihlallerine tüm yetkililerin göz yumduğunu ve bundan ötürü İçişleri Bakanlığı'ndan Adalet Bakanlığı'na kadar herkesin yargılanması gerektiğini söyledi.
 
“Devlet, intikamını hasta tutsaklardan alıyor”
 
Hasta tutsakların tedavi edilmemesine tepki gösteren Gün, devletin intikamını hasta tutsaklardan almaya çalıştığını ve adeta onları ölüme terk ettiğini ifade etti. Tutsaklara kullandıkları elektrik ve su faturalarının ödettirildiğini hatırlatan Gün, “Aylık faturaları milyonlarca TL ile ifade edilen Saraylarda oturanlar, hapishanelerdeki tutsaklara kullandıkları elektrik ve suyun faturasını ödettirerek mağdur etmektedir" dedi.
 
“Devlet, cezaevlerinde baskı kurarak gücünü ispatlamaya çalışıyor”
 
Gün, siyasi iktidarın; özgürlüğü kısıtlanmış hasta, yaşlı, çocuk binlerce siyasi tutsak üzerinde baskı kurarak “ne kadar güçlü bir devlet” olduğunu göstermeye çalıştığını söyledi. Tutsakların yapılan baskılara boyun eğmeyeceğini belirten Gün, “Kenan Evrenler, Esat Oktaylara ve onların artıklarına boyun eğmeyen onurlu politik tutsaklar, bizlerin de desteğiyle bu karanlık dönemi de umutlarının ve inançlarının aydınlığıyla delip geçeceklerdir” diye konuştu. Gün, cezaevlerindeki hak ihlallerinin ortadan kaldırılması ve hak ihlallerinin tekrarlanmaması için acilen sorumluların tespit edilerek, haklarında yasal işlem başlatılmasını gerektiğini vurguladı.
 
Raporda yer alan hak ihlallerine ilişkin veriler ise şöyle:
 
Batman M Tipi Kapalı Cezaevi
* Tutsaklarda, politik tutsakların bulunduğu koğuşu seçmeleri halinde en temel haklarından bile yararlanamayacakları algısı oluşturulmaya çalışılmaktadır.
* Hapishanelerdeki tutsaklar, son 5 aydır sosyal aktiviteler ve atölyelerden yararlanamamaktadırlar.
* Yeni tutuklananların, nevresim, yastık, yorgan ve benzeri ihtiyaçları hapishane yönetimi tarafından karşılanmamakta ve tutsak ailelerinin getirdikleri de kabul edilmemektedir.
* Tutsakların, idarenin bilgisi dahilinde kendi paralarıyla hapishane kantininden satın aldıkları temel araç ve gereçlere (ranza tahtası, halıfleks vb.) gerekçe gösterilmeden el konulmuştur.
* Tutsakların mahkemeye sevkleri esnasında kelepçeleri sökülmemekte, yolculuk eziyete dönüştürülmektedir.
* Hasta tutsaklar, revire ya çıkarılmamakta ya da geç çıkarılmakta, hastaneye sevk edilmemekte, sevkleri halinde uzman doktora çıkarılmamakta, çıkarılsalar bile doktorlar, hastaların politik kimlikleri sebebiyle yüzeysel muayene ile yetinmektedir. Yani her aşamada birden çok hak ihlali yaşanmaktadır.
* Tutsakların tuvaletleri yetersiz sayıda olup, sıcak su, yemek ve ısınma ile ilgili sıkıntıları bulunmaktadır.
* Tutsakların özellikle belirttikleri bir diğer husus, son atanan hapishane müdürü ile hak ihlallerinin giderek arttığıdır.
 
Elazığ E Tipi Kapılı Cezaevi
 
* En temel sıkıntı, hapishanede mevcut kapasitenin çok daha üzerinde tutsak bulunmasıdır. Mevcut yoğunluktan dolayı tutsakların çoğu yerlere serdikleri çarşafların üzerinde ve hatta tuvalet kapılarında uyumak zorunda kalmaktadırlar. Aynı sıkıntı adli mahpuslar içinde geçerlidir. Son süreçle birlikte hapishaneye ortalama haftada on tutsak getirilmektedir. Şu an bile yaşanan yer sıkıntısı görünen o ki katlanarak artacaktır. Tutsaklar, konuyu hapishane yönetimi ile görüştüklerini, idarenin kendilerine "Size yer açmak isteriz ancak hapishanenin koşulları buna müsait değil" şeklinde cevap verdiğini belirtmişlerdir.
 
* Kadın politik tutsaklardan biri gözlüğünün yenilenmesi gerektiğini belirtmiş, hapishane yönetimi de kendisini hastaneye sevk etmiştir. Ancak muayene esnasında odada güvenlik görevlisinin bulunmaması gerekirken, tutsağın ısrarlarına rağmen askerler odadan çıkmamış, yetmezmiş gibi birde muayene esnasında kelepçeleri de sökmemişlerdir.
 
* Ayrıca, Tutuklu Öğrencilerle Dayanışma Ağı'nın tutsaklara gönderdikleri kitap kolileri, tutsakların bilgisi dışında açılmıştır. Tutsaklar, içinden kitap çıkarılıp çıkarılmadığını bilmemektedirler.
 
Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi
 
* Yeni tutuklananların, nevresim, yastık, yorgan ve benzeri ihtiyaçları hapishane yönetimi tarafından karşılanmamakta ayrıca tutsak ailelerinin getirdikleri de kabul edilmemektedir.
 
* Siirt Hapishanesi'nde kapasitesinden fazla tutsak bulunmaktadır. Dolayısıyla tutsakların spor hakları sıraya konmakta, geciktirilmekte, bazen de hiç tanınmamaktadır.
 
* Tutsaklar geçen hafta infaz savcısının hapishaneyi ziyaret ettiğini ve bu aktarımların kendisine de yapılmasına rağmen netice alınamadığını belirtmişlerdir.
 
Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi
 
* Tutsakların radyolarına el konulmakta, bu yolla dış dünya ile bağlantıları tamamen koparılmaya çalışılmaktadır.
 
* Hepatit B hastalarının, doktor kararıyla tahsis edilen kişiye özgü tıraş makineleri dahil, bir çok şahsi eşyaya keyfi bir tutumla el konulmaktadır. Bu yolla Hepatit B hastalarının diğer tutsaklarla aynı tıraş makinelerini kullanmaları dayatılmakta ve sonuçta hastalığın diğer tutsaklara da bulaşması amaçlanmaktadır. Bilindiği gibi Hepatit B kan yolu ile bulaşan bir hastalıktır. Dolayısıyla hasta tutsakların birinin vücudundan bir damla kanın makineye bulaşması, hastalığın tüm koğuşa yayılması anlamına gelmektedir.
 
* Hapishane revirinde görevli doktorlar da tutsaklara çeşitli zorluklar çıkartmaktadır. Özellikle revirde görevli bir kadın doktor, tutsaklar sevk talep ettiğinde "Sevklik bir durum yok. Sevk bahanesi ile gezmek istiyorsun sen" gibi cümlelerle hem tutsaklarla alay etmekte hem de mesleki yeminini ayaklar altına almaktadır.
 
* Yine bu hapishanedeki tutsaklardan Rıdvan Tanış'ın sağlık durumu kritik eşiği çoktan geçmiştir. Küçük yaştan beri kronik bronşit ve sara hastası olan Rıdvan Tanış, Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi'nde iken tedavi amacıyla sevk edildiği Van'dan Erzurum'a sürgün edilenler arasında yer almaktadır. Tedavi yerine sürgün edilen diğer birçok tutsak gibi Rıdvan Tanış'da göz göre göre ölüme terk edilmektedir.
 
Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevi
 
* Tutsakların beyanına göre, bu hapishaneye yaklaşık 2 hafta önce İnfaz Savcısı tarafından bir ziyaret gerçekleştirilmiş, ziyaretten sonra baskılar gittikçe artmıştır. Biri bu ziyaret sırasında, biri de birkaç gün sonra olmak üzere, tutsakların üzerleri ve odaları iki kez didik didik aranmıştır.
 
* Tutsaklara günlük gazeteler verilmemektedir. Gerekçe olarak da gazetelerin suç unsuru oluşturan ibareler içerdiği ileri sürülmekte, komisyon tarafından incelendikten sonra gazetelerin verileceği söylenmektedir.
 
* Tutsaklar, idareye görüşçülerinin listelerini bildirmişlerdir. Ancak tutsaklara görüş hakkı tanınmamaktadır. Bazı tutsakların aylardır hapishanede bulunmasına rağmen henüz hiçbir görüşe çıkmadığı ifade edilmiştir.
 
* Tutsakların gazetelerden kesip duvara yapıştırdıkları resimler idarece sökülmüştür. Mektuplar ise çok geç verilmektedir.
 
* Tutsakların kütüphanesinde kısıtlamaya gidilmiş sayısı 600 civarında olan kitapların yaklaşık 200'üne hapishane idaresi tarafından el konulmuştur.
 
* Tutsaklara dışarıdan battaniye, yorgan, yastık ve benzeri eşyaların getirilmesi yasaklanmıştır. Tutsaklar, bu ve benzeri alışverişlerini hapishane kantininden yapmaya zorlanmakta ancak ekonomik olarak buna imkan bulamamaktadırlar.
 
* Tutsakların sağlık hakkına erişmeleri de hapishane idaresi tarafından engellenmektedir. Örneğin diş hastanesine sevk edilen tutsaklar, sevk hakkı kazanmış olmalarına rağmen bir aydır hastaneye götürülmemektedir.
 
* Suna Bahadır adlı hasta tutsak, her hastaneye sevk edildiğinde psikolojisi bozulmakta, diğer tutsakların ifadesiyle bir hafta kendine gelememektedir. Çünkü, sevkin her aşamasında tutsak kelepçelidir. Gerek getirilip götürülürken, gerek tedavi esnasında kelepçeler sökülmemekte, tutsak üzerinde fiziksel ve psikolojik baskı kurulmaktadır.
 
* Yine tutsakların TV izleme hakları kısıtlanmakta, istedikleri kanalları izlemeleri engellenmektedir. Hapishane idaresi sadece kendi seçtiği kanalların izlenmesine izin vermektedir.
 
Malatya E Tipi Kapalı Cezaevi
 
* Yakın zamanda tutuklanan öğrencilerle yapılan görüşmelerde; öğrencilerin feci şekilde darp edildiği, tehdit ve hakaretlere maruz kaldığı belirtildi.
 
* Öğrencilere, "Eğer X isimli avukatı çağırırsanız hiçbiriniz buradan çıkmazsınız, hepinizi tutuklarız" denmiş, böyle avukat seçme hakları engellenmeye çalışılmıştır. Ayrıca öğrenciler, birbirileri üzerine ifade vermeye zorlanmışlardır. Öğrenciler üzerinde psikolojik baskı kurularak, "İşiniz bitti, artık okulu falan unutun, ömrünüz burada çürüyecek" denmiştir. Öğrenciler, hapishaneye alınmadan önce tamamen soyunmaları istenmiş ve onur kırıcı bir işkence olan çıplak arama dayatılmıştır.
 
* Bundan yaklaşık 2 ay önce koğuşlarda köpekle arama yapılmaya çalışılmış, tutsakların karşı koyması üzerine arama köpeksiz yapılmış ancak tutsaklar yine darp edilmişlerdir.
 
* Tutsakların özyönetimlere destek vermek amacıyla uluslar arası kuruluşlara gönderdikleri mektuplar, açılıp okunmuş sonrasında da siyasi içerikli olduğu gerekçesiyle el konulup gönderilmesi engellenmiştir.
 
* Ortada sebep yokken tutsakların kitapları ve mektupları geç verilmekte, mevcut kitaplara da el konulmaktadır.
 
* Tutsakların izledikleri kanallara dahi müdahale edilmekte, İMC ve Denge TV'yi izlemeleri yasaklanmaktadır.
 
* Gece şarkı söyleyen tutsakları kayıt altına almak için mazgallardan kamera ile kayıt yapmaya çalışmış, tutsakların tepki göstermesi üzerine çekimi yapamayınca "Şeytan diyor ki aç kapıyı şunların ağzını burnunu kır" diyerek tutsakları tahrik etmeye yönelik girişimlerde bulunmuştur.
 
* Hasta tutsak Ali Piro, Candaş Bozkurt, Gökhan İmer ve Zöhre Göçer'in durumları ciddiyetini koruyor olmasına rağmen, hapishane yönetimi tedavilerini aksatmakta, ölümlerine zemin hazırlanmaktadır.
 
Elbistan E Tipi Kapalı Cezaevi
 
* Açlık grevlerine giren tutsaklara disiplin cezası verilmektedir.
 
* Cezası 1 yılın altına düşen tutsakların, sadece her ayın 1 veya 15-20 arası sevk veya tahliye talep edilmelerine izin veriliyor.
 
* Hastaneye sevkler sırasında tutsakların ellerindeki kelepçeler açılmıyor.
 
* Diyar TUHAD-DER tarafından gönderilen mektuplara el konuluyor ve tutsaklar hakkında soruşturma başlatılmış. Tutsakların mektupları talep etmeleri halinde, "Elimden gelse TV, gazete, radyo hepsini yasaklarım" denilmiştir.
 
* Hasta tutsak Nuri Yeşil ve Hüseyin Torunoğlu'nun durumları ciddiyetini koruyor olmasına rağmen, hapishane yönetimi tedavilerini aksatmakta, ölümlerine zemin hazırlanmaktadır.
 
Siverek T Tipi Kapalı Cezaevi
 
* Kapasitesi 1200 olan hapishaneye diş doktoru haftada bir gün geldiği için tutsakların tedavisi bir yana randevu sırası bile gelmemektedir.
 
* Hasta tutsakların diyet yemekleri verilmemektedir.
 
* Tutsaklara sıcak su litre hesabıyla veriliyor. Bu yüzden tutsaklar en temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanıyor.
 
* Revir veya hastaneye giden tutsakların sağlık muayeneleri kelepçeleri açılmadan yapılmaktadır.

Kaynak :DİHA
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner79

banner154