banner197

SAMER'in Seçim Araştırması: HDP Yüzde 11.3

Siyasal ve Sosyal Araştırma Merkezi (SAMER), son seçim araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

SAMER'in Seçim Araştırması: HDP Yüzde 11.3
 Siyasal ve Sosyal Araştırma Merkezi (SAMER), son seçim araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

7 bölgede, 28 ilde 4 bin 150 hanede yüz yüze yapılan araştırmada seçmenler, "Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna yanıt verdi. Araştırmanın sonuçlarına göre, seçime girecek partilerin alacakları oy oranları şöyle: AKP yüzde 43,3, CHP yüzde 27,1, HDP yüzde 11,3, MHP yüzde 15,3, SP-BBP Milli İttifak yüzde 2,3 ve diğerleri yüzde 0,6. Araştırma sonucunda ulaşılan en dikkat çekici bulgu ise, araştırma grubunun yüzde 23,1'inin HDP'ye oy verebileceğini belirtmesi oldu. Bunun yanı sıra araştırma grubunun yüzde 32,1'i HDP'nin barajı geçmesini isterken, CHP seçmeninin de yüzde 44,4'ü bu görüşte. 

Siyasal ve Sosyal Araştırma Merkezi (SAMER) tarafından, 17-22 Mayıs 2015 tarihleri arasında, Türkiye nüfusunu temsilen, kır ve kent seçmen sayıları dikkate alınarak 7 bölgedeki 28 il ve 110 ilçede seçim sonucu araştırması yapıldı. 4150 hanede yüz yüze görüşme yöntemi ve yüzde 99 güven düzeyi ile yapılan çalışmada, göz yumulabilir hata payı yüzde 2 olarak belirtildi.

7 Haziran'da sandık başına gidecek seçmenlerin tutum ve eğilimlerine dair dikkat çekici verilere ulaşılan araştırmanın Afyon, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Antep, Isparta, Mersin, İstanbul, Kırşehir, Konya, Maraş, Mardin, Muğla, Muş, Ordu, Samsun, Tekirdağ, Urfa, Van ve Yalova illerinde yapıldı.

Cinsiyet kotası uygulanan çalışmada, araştırma grubunun yüzde 50,8'i erkek, yüzde 49,2'si kadınlardan oluşurken, bu kişilerin medeni durumları ise yüzde 74'ü evli, yüzde 21,2'si bekar, yüzde 2,2'si boşanmış ve yüzde 2,6'sı da dul.

Araştırma grubunda yer alanların yaş oranları da yüzde 13,6'sı 18-24 yaş, yüzde 24,8'i 25-34 yaş, yüzde 24,3'ü 35-44 yaş, yüzde 16,6'sı 45-54 yaş, yüzde 12,9'u 55-64 yaş ve yüzde 7,8'i de 65 ve üzeri yaş aralığında yer aldı. Görüşülen bu kişilerin eğitim durumları ise; yüzde 6,2'si okur-yazar değil, 1,7'si okur-yazar olmasına rağmen herhangi bir diplomaya sahip değil, yüzde 35,7'si ilkokul, yüzde 14,4'ü ortaokul, yüzde 25'i lise ve yüzde 16'sı üniversite mezunu ve yüzde 1'i de lisansüstü mezunu. 

İstihdam durumlarına göre de sınıflandırılan araştırma grubunun yüzde 5,2'sinin devlet memuru, yüzde 1,9'unun özel sektör çalışanı, yüzde 19,3'ünün işçi, yüzde 12,4'ünin küçük esnaf, yüzde 0,2'sinin Tüccar, yüzde 1,4'ünün profesyonel meslek çalışanı, yüzde 2,5'inin marjinal sektör çalışanı, yüzde 0,8'inin çiftçi, ziraatçı, hayvancı, yüzde 13,8'inin emekli, yüzde 30,5'inin ev kadını, yüzde 6,3'ünün öğrenci, yüzde 5,1'inin işsiz-iş arıyorken, yüzde 0,7'si de çalışamaz halde.
Araştırma grubunun yüzde 3,8'i 0-500 TL arasında, yüzde 28,3'ü 501-1000 TL arasında, yüzde 21'i 1001-1500 TL arasında, yüzde 27,2'si 1501-2500 TL arasında, yüzde 10,4'ü 2501-3500 TL arasında, yüzde 7'si 3501-5000 TL arasında ve yüzde 2,2'si ise 5000 TL ve üzeri hane aylık gelir beyanında bulunduğu kaydedildi. 

Çalışmada araştırma grubunun sosyal güvenlik kaydına ilişkinin bilgilerine de yer verildi. Buna göre, araştırma grubunun yüzde13,2'sinin herhangi bir sosyal güvenlik kaydı yok. Yüzde 6,6'sının Genel Sağlık Sigortası olduğu ve priminin devletçe ödendiği, yüzde 0,7'sinin yine Genel Sağlık Sigortası'nın olduğu ancak priminin kendilerince ödendiği, geri kalanların ise yüzde 55,5'inin SSK, yüzde 11,7'sinin BAĞ-KUR yüzde 11,5'inin Emekli Sandığı ve yüzde 0,7'sinin özel sigorta kaydının bulunduğu belirtildi. 

'Yerel seçimlerde kime oy verdiniz?' 

Yaş gurupları, medeni haller, meslek ve gelir düzeyleri, eğitim durumları ile sağlık güvencelerine dair veriler paylaşılan seçmenlere yöneltilen soruların biri "30 Mart 2014'te gerçekleştirilen yerel seçimlerde hangi partiye oy verdiniz?" sorusu oldu. Çalışmaya katılanların yüzde 46,1'i AKP'ye, yüzde 29,4'ü CHP'ye, yüzde 12,3'ü MHP'ye, yüzde 7'si HDP'ye, yüzde 0,8'i SP'ye, yüzde 0,5'i BBP'ye, yüzde 0,2'si Hüda-Par'a ve yüzde 0,1'i TKP'ye oy verdiğini söyledi. 

Bu oranların dışında "Oy kullanmadım" diyenlerin oranı ise 3,6 oldu.

Bu soruyu yöneltilen "10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verdiniz?" sorusu izledi. Bu soruya verilen yanıtların oranı da yüzde 49'u Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 36,5'i Ekmeleddin İhsanoğlu ve yüzde 10,1'i Selahattin Demirtaş yanıtını verdi. Verilen bu yanıtlara göre, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sandık başına gidip oy kullanmadığını söyleyenlerin oranı da yüze 4,4 olarak hesaplandı.

Seçmenlerin geçmiş seçimlerdeki tutumlarını anlamaya yönelik yöneltilen bu soruların ardından ise araştırma grubuna "Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

HDP baraj üstünde, kararsızların oranı ise yüzde 4,2

Bu soruya verilen yanıtlara göre seçmenlerin eğilimi şu şekilde ortaya çıktı: Yüzde 41,5 oranında AKP, yüzde 26 oranında CHP, yüzde 10,9 oranında HDP, yüzde 14,7 oranında MHP, yüzde 2,2 oranında SP yüzde 0,2 oranında Hüda-Par destekli adaylara, yüzde 0,3 oranında Vatan Partisi ve yüzde 0,1 oranında TKP. 

Bu soruya "Kararsız" olduğunu belirtenlerin oranı ise yüze 4,2.

"Kararsızlar" dağıtılması halinde partilerin ise seçmenlerin yüzde 43,3'ü AKP'ye, yüzde 27,1'i CHP'ye, yüze 11,3'ü HDP'ye, yüzde 15,3'ü MHP'ye, yüzde 2,3'ü SP'ye, yüzde 0,3'ü Vatan Partisi'ne, yüzde 0,2'si Hüda-Par destekli adaylara ve yüzde 0,1'i TKP'ye oy verecek. 

Seçmenlerin eğilimlerin yoklandı 

Çalışmaya katılanlara, eğilimlerini öğrenmeye yönelik sorular da yöneltildi. 

Meclis'te grubu bulunan partilere dair karşı oy verme potansiyelleri sorulan seçmenlerden yüzde 55,4'ü AKP'ye oy verebileceğini belirtirken, yüzde 44,6'sı kesinlikle oy vermeyeceğini söyledi.CHP'ye oy verebileceğini söyleyenlerin oranı yüzde 36,9 iken, kesinlikle vermeyeceklerini belirtenlerin oranı ise yüzde 63,1 oldu.Yine Araştırma grubunun yüzde 31,5'i MHP'ye oy verebileceğini, yüzde 68,5'i kesinlikle oy vermeyeceğini kaydetti. Araştırma grubunun 23,1'i HDP'ye oy verebileceğini, yüzde 76,9'u ise kesinlikle oy vermeyeceğini ifade belirtti.

CHP'li seçmenin yüzde 21,6'sı, HDP'ye oy verebileceğini söyledi.

Seçimlerin bugün seçim olsa oy verecekleri partiyi belirlemenin yanı sıra seçimlere ilk defa parti olarak girmesi dolayısıyla, yöneltilen soru ile seçmenlerin HDP'ye yönelik ilgisi de ölçüldü. Buna göre ise, AKP'ye oy verecek olanların yüzde 10,9'u, CHP'ye oy verecek olanların yüzde 21,6'sı, MHP'ye oy vereceklerin yüzde 1,8'i HDP'ye oy verebileceğini belirtti.
Bu oranın "Kararsızlar" da yüzde 33,3'ü bulması dikkat çekti.

HDP'nin barajını geçmesini isteyenlerin oranı yüzde 32,1

7 Haziran seçimlerinin en merak edilen konusu olan, HDP'nin barajı geçip geçemeyeceğine karşı olan tutumlar da çalışma kapsamında ele alındı. Buna göre, araştırma grubunun yüzde 32,1'i HDP'nin barajı geçmesini istediğini belirtirken, yüzde 67,9'u HDP'nin barajı geçmesini istemediğini ifade etti. 

Yine yöneltilen "HDP'nin barajı geçmesini ister misiniz?" sorusuna alınan yanıtlar ile "Bugün seçim olsa hangi partiye oy vereceksiniz?" sorusuna verilen yanıtların karşılaştırması yapıldığında, AKP'ye oy verecek olanların yüzde 15,2'si, CHP'ye oy vereceklerin yüzde 44,4'ü, MHP'ye oy vereceklerin yüzde 8,5'i ve Kararsızlar'ın yüzde 36,8'i HDP'nin barajı geçmesini istemekte. 

Araştırma gurubuna son olarak çok tartışılan "Başkanlık sitemini destekliyor musunuz?" sorusu da yöneltildi. Bu soruya, araştırma grubunun yüzde 38,2'si "Evet", yüzde 54,5'i ise "Hayır" yanıt verdi.
Yüzde 6,6'sı "Bu konuda bir fikrinin olmadığını" belirtirken, yüzde 0,7'si ise "Kararsız olduğunu" ifade etti.

HDP'ye oy verenlerin yüzde 76,2'si Başkanlığa karşı

"Başkanlık sistemini destekliyor musunuz?" sorusuna alınan yanıtlar ile "Bugün seçim olsa oy vereceğiniz parti?" karşılaştırması sonucunda ise AKP'ye oy vereceklerin yüzde 76,8'i, CHP'ye oy vereceklerin yüzde 4,9'u, HDP'ye oy vereceklerin yüzde 7,1'i ve MHP'ye oy vereceklerin yüzde 17,5'i, Başkanlık Sistemi'ni desteklediğini ifade etti."Başkanlık sistemini destekliyor musunuz?" sorusuna alınan yanıtlar ile yapılan karşılaştırmalarda en dikkat çekici olan bulgu, "HDP'ye oy verebilirim" yanıtı verenlerin karşılaştırmasında öne çıktı. Buna göre, "HDP'ye oy verebilirim" diyenlerin yüzde 76,2'i başkanlık sistemine karşı.
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner79

banner154